1. Kierunki rozwoju usług

2. Charakterystyka ISDN

3. Tory transmisyjne miedziane

4. Modulacja PCM

5. Funkcje organów centralnych centrali