ZARYS TELETRANSMISJI KL IV

   

             Tematyka nauczania tego przedmiotu obejmować będzie następujące zagadnienia

Podstawowe pojęcia teletransmisji

  1. Tory i linie telekomunikacyjne
  2. Teletransmisyjne systemy analogowe
  3. Teletransmisyjne systemy cyfrowe
  4. Teletransmisyjne systemy radiowe i satelitarne
  5. Wstęp do transmisji danych.

 Materiały pomocnicze do zajęć

          Tory teletransmisyjne                                                                 kliknij tutaj

          TORY KABLOWE                                                                        kliknij tutaj

          SWIATŁOWODY                                                                    kliknij tutaj

          SYSTEMY ZWIELKROTNIENIA KANAŁÓW            kliknij tutaj

          KROTNICA PCM 30/32                                                       kliknij tutaj

          SIECI  FAST ETHERNET                                                    kliknij tutaj

          PDH                                                                                             kliknij tutaj