ENERGOELEKTRONIKA

Energoelektronika zajmuje się przekształcaniem   sterowaniem energii elektrycznej przy pomocy półprzewodnikowych elementów mocy, zwanych zaworami. Pod pojęciem zaworu elektrycznego rozumie się element obwodu elektrycznego którego impedancja zależy od kierunku napięcia przyłożonego do elektrod. Do zaworów półprzewodnikowych niesterowanych zalicza się diody, półsterowanych -tyrystory a do elementów sterowanych tranzystory mocy

PODSTAWOWE UKŁADY PROSTOWNIKÓW 

FILTR POJEMNOŚCIOWY              kliknij tutaj

FILTR INDUKCYJNY                      kliknij tutaj     

FILTRY ZŁOŻONE                           kliknij tutaj     

PRZEKSZTAŁTNIKI PRĄDU STAŁEGO

1.Przekształtniki  prądu stałego obniżające napięcie                            kliknij tutaj

2.Przekształtniki prądu stałego podwyższające napięcie                     kliknij tutaj

3.Przekształtniki prądu stałego podwyższająco-obniżające napięcie   kliknij tutaj

4.Wielkwadrantowe przekształtniki prądu stałego                              kliknij tutaj

STABILIZATORY

STABILIZATORY KOMPENSACYJNE                        kliknij tutaj

2002-09-24