PROGRAM NAUCZANIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ W KLASIE 1 i 2

 1. Zapoznanie z rozkładem materiału i PSO.
 2. Zasilanie urządzeń techniki komputerowej
 3. Pozycyjne systemy liczbowe- system dziesiętny. Wagowy system zapisu liczb
 4. Pozycyjne systemy liczbowe- system dwójkowy (binarny).
 5. Pozycyjne systemy liczbowe- system ósemkowy.
 6. Pozycyjne systemy liczbowe- system szesnastkowy.
 7. Pozycyjne systemy liczbowe- zamiana pomiędzy systemami.
 8. Pozycyjne systemy liczbowe- ćwiczenia
 9. Sprawdzian wiadomości.
 10. Działania na liczbach binarnych- dodawanie.
 11. Działania na liczbach binarnych- odejmowanie.
 12. Działania na liczbach binarnych- mnożenie.
 13. Działania na liczbach binarnych- dzielenie.
 14. Działania na liczbach binarnych- ćwiczenia
 15. Zapis liczb binarnych ze znakiem- metoda znak modułu(ZM).
 16. Zapis liczb binarnych ze znakiem- metoda uzupełnień do 2(U2).
 17. Liczby binarne stałoprzecinkowe (stałopozycyjne).
 18. Liczby binarne zmiennoprzecinkowe (zmiennopozycyjne).
 19. Zapis liczb binarnych- ćwiczenia.
 20. Algebra Boole’a.
 21. Funktory logiczne- bramka OR, AND, NOT.
 22. Funktory logiczne- bramka NOR, NAND, XOR.
 23. Półsumator.
 24. Przerzutniki, kodery dekodery transkodery
 25. Rejestry liczniki multipleksery
 26. Sprawdzian wiadomości.
 27. Architektura komputera.
 28. Płyta główna- budowa.
 29. Płyta główna- formaty.
 30. Płyta główna- chipset.
 31. Płyta główna- BIOS.
 32. Sprawdzian wiadomości.
 33. Mikroprocesor- typy obudów.
 34. Mikroprocesor- typy gniazd.
 35. Mikroprocesor- magistrale.
 36. Działanie mikroprocesora.
 37. Architektura mikroprocesora.
 38. Wydajność mikroprocesora.
 39. Tryby pracy mikroprocesora.
 40. Dodatkowe funkcje mikroprocesorów.
 41. Pamięć Cache.
 42. Procesory 32- i 64-bitowe.
 43. Procesory wielordzeniowe.
 44. Odprowadzanie ciepła.
 45. Sprawdzian wiadomości.
 46. Pamięć operacyjna RAM.
 47. Rodzaje pamięci RAM.
 48. Typy pamięci DRAM.
 49. Moduły pamięci RAM.
 50. Sprawdzian wiadomości.      zadanie1    zadanie2
 51. Pamięci masowe.
 52. Interfejsy dydków twardych.
 53. Macierze RAID.
 54. Dyski twarde- zapis magnetyczny.
 55. Budowa dysku twardego
 56. Działanie dysku twardego.
 57. Specyfikacja dysku twardego.
 58. Dyski hybrydowe.
 59. Pamięci optyczne- budowa i działanie napędu CD/DVD.
 60. Specyfikacja napędu CD/DVD.
 61. Napędy Blu-ray.
 62. Działanie i budowa pamięci Flash.
 63. Karty pamięci Flash.
 64. Pendrive.
 65. Dyski Flash SSD.
 66. MONITORYmonitor

 67. Sprawdzian wiadomości.