Rozkład materiału dla technika informatyka [351203]
przedmiot: witryny i aplikacje internetowe

(klasa 2; 2h * 30 = 60h)
(klasa 3; 3h * 30 = 90h)
(klasa 4; 2h * 15 = 30h)

Nr lekcji

Temat

Ilość godzin

1-2

Zapoznanie z programem nauczania oraz z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami ocen.

2

3-4

Podstawowe pojęcia dotyczące stron internetowych.

2

5-6

Budowa struktury strony internetowej.

2

7-8

Zasady tworzenia strony internetowej.

2

9-10

Zasady rozmieszczenia elementów witryn internetowych.

2

11-12

Pojęcia: mapy odsyłaczy, ikony nawigacyjne, hiperłącza.

2

13-14

Zasady projektowania stron i witryn internetowych.

2

15-16

Programy wspomagające projektowanie i tworzenie stron i witryn internetowych.

2

17-18

Tworzenie scenopisów.

2

19-20

Tworzenie różnych struktur prezentacji witryny internetowej.

2

21-22

Kolory w kodzie RGB i HEX, dobór palety barw.

2

23-24

Grafika rastrowa i wektorowa.

2

25-26

Rodzaje formatów graficznych.

2

27-28

Rodzaje formatów multimedialnych.

2

29-30

Zasady cyfrowej obróbki obrazu.

2

31-32

Tworzenie i obróbka zdjęć i filmów na potrzeby witryn internetowych.

2

33-34

Tworzenie ikon nawigacyjnych, menu, obrazów, dźwięków i innych elementów graficznych na potrzeby projektowania i tworzenia witryn internetowych.

2

35-36

Tworzenie animacji na potrzeby witryn internetowych.

2

37-38

Tworzenie publikacji elektronicznych na potrzeby projektu witryny internetowej.

2

39-40

Obsługa programów do obróbki grafiki, dźwięku i filmów.

2

41-42

Podstawy dotyczące hipertekstowego języka znaczników.

2

43-44

Rodzaje znaczników i ich atrybutów.

2

45-46

Szablon strony w języku HTML.

2

47-48

Znaczniki edycji tekstu, tabel, obiektów formatowania strony, list.

2

49-50

Znaczniki do osadzania obiektów graficznych, animacji i innych plików multimedialnych.

2

51-52

Znaczniki formatowania obiektów.

2

53-54

Znaczniki formatowania strony.

2

55-56

Kodowanie kolorów w HTML.

2

 

 

 

 

Ilość godzin na powtórkę materiału

2

 

Ilość godzin do dyspozycji nauczyciela

2

 

RAZEM

60

 

 

 

61-63

Zapoznanie z programem nauczania oraz z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami ocen.

3

64-72

Znaczniki organizacji strony (ramki, bloki).

9

73-81

Rozmieszczenie elementów na stronie.

9

82-84

Rodzaje stron kodowych.

3

85-90

Deklaracja strony kodowej i innych parametrów przeglądania strony.

6

91-96

Tworzenie hiperłączy i mapy odsyłaczy.

6

97-99

Walidacja poprawności kodu HTML oraz CSS – W3C.

3

100-108

Zasady tworzenia wewnętrznych i zewnętrznych arkuszy CSS.

9

109-117

Podstawowe atrybuty stylów CSS.

9

118-120

Rodzaje edytorów WYSIWYG.

3

121-123

Obsługa edytorów WYSIWYG.

3

124-126

Rodzaje klientów ftp.

3

127-129

Obsługa klienta ftp.

3

130-132

Publikacja stron na serwerach.

3

 

 

 

 

Ilość godzin na powtórkę materiału

9

 

Ilość godzin do dyspozycji nauczyciela

9

 

RAZEM

90

 

 

 

151-152

Zapoznanie z programem nauczania oraz z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami ocen.

2

153-154

Podstawowe pojęcia dotyczące programowania (edytor, kompilator, translator, linker, debugger).

2

155-156

Pojęcia program, aplikacja, skrypt, aplet.

2

157-158

Podstawowe zasady programowania.

2

159-160

Wykorzystanie podstawowych algorytmów do aplikacji internetowych.

2

161-162

Budowa, struktura aplikacji internetowej.

2

163-164

Rodzaje języków programowania wykorzystywanych w aplikacjach internetowych.

2

165-166

Wbudowane typy danych (char, int, float, double).

2

167-168

Specyfikatory podstawowych wbudowanych typów danych. Deklaracja stałych i zmiennych.

2

169-170

Własne typy danych (typ wyliczeniowy, unie, klasy, tablice) w różnych językach programowania. Struktura własnych typów danych. Tworzenie własnych typów danych.

2

171-172

Operatory arytmetyczne, bitowe, logiczne oraz relacji.

2

173-174

Instrukcje, funkcje (metody), procedury i obiekty wybranych języków programowania.

2

175-176

Obiekty i klasy w różnych językach programowania.

2

177-178

Tworzenie prostych aplikacji i apletów wykorzystywanych w aplikacjach internetowych.

2

 

 

 

 

Ilość godzin na powtórkę materiału

2

 

RAZEM

30

 

 

 

 

RAZEM W CYKLU KSZTAŁCENIA

180

 

sporządził:
mgr inż. Marcin Żmuda