TRANSMISJA DANYCH

 

 

Transmisja danych jest dziedziną telekomunikacji zajmującą się przekazywaniem informacji z dużą wiernością, jako teletransmisyjna dziedzina telekomunikacji nie obejmuje zagadnień związanych z logiką wytwarzania informacji po stronie nadawczej i z logiką odbioru lub przetwarzania tej informacji po stronie odbiorczej

Integracją tych dziedzin (wytwarzania danych) oraz telekomunikacji jest teleinformatyka

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ogólny schemat blokowy i części składowe łącza telekomunikacyjnego przedstawia powyższy schemat.. Zauważmy, że łącze takie składa się ze źródła i odbiornika informacji, połączonych ze sobą za pomocą systemu transmisji danych. Informacja wytworzona w źródle zostaje skierowana do zespołu nadawczego, gdzie zostaje ona zakodowana do postaci przystosowanej do przesyłania przez tor teletransmisyjny. Proces kodowania może przybierać różna postać i jest niezbędny do transmisji.. Po kodowaniu urządzenie nadawcze wytwarza odpowiedni sygnał elektryczny lub elektromagnetyczny i doprowadza go na wejście toru teletransmisyjnego. Zadaniem toru teletransmisyjnego jest przeniesienie sygnału do urządzenia odbiorczego. Tor transmisyjny może stanowić para przewodów, kabel współosiowy,, wolna przestrzeń, kabel światłowodowy. Podczas transmisji sygnał zostaje zaszumiony. Zadaniem odbiornika jest prawidłowe odebranie sygnału użytecznego w obecności szumów. Odebrany sygnał zostaje zdekodowany i na wyjściu odbiornika otrzymujemy informację w takiej postaci jak została wysłana