PRACOWNIA TELEKOMUNIKACYJNA

Celem tego cyklu jest kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy podczas nauczania przedmiotów telekomunikacyjnych i prawidłowego ich łacenia w jedna logiczna całość prawidłowego dokumentowania poczynań, umiejętności logicznego formułowania myśli technicznej

ZADANIE 2 współpraca aparatu telefonicznego z linią  telefoniczną

ZADANIE 3 Krotnica PCM tor odbiorczy