PROGRAMOWANIE W TURBO PASCALU        Kliknij tutaj

PROGRAMOWANIE W C/c++  kliknij tutaj       kliknij tutaj

PROGRAMOWANIE W  DEV C++

∆WICZENIA Z C++

PRACA SEMESTRALNA GRUDZIE— 2010