PROJEKTOWANIE PROCESÓW GRAFICZNYCH I POLIGRAFICZNYCH

PROGRAM NAUCZANIA

KLASA1C

 

LP ZAGADNIENIA OGÓLNE DZIAŁY ILOŚĆ GODZIN
1 Komputerowe wspomaganie procesów graficznych i poligraficznych 1.Oprogramowanie wspomagające wykonywanie zadań projektowych i produkcyjnych w poligrafii 3
2. Klasyfikacja materiałów cyfrowych do wykonania publikacji. 3
3. Źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych do wykonywania publikacji 3
4. Katalogowanie materiałów cyfrowych 3
2 Oprogramowanie wspomagające wykonywanie zadań 5. Oprogramowanie do obróbki grafiki bitmapowej 3
6. Obróbka grafiki bitmapowej. Stosowanie efektów, filtrów 3
7. Oprogramowanie do tworzenia i obróbki grafiki wektorowej 3
8. Tworzenie grafiki wektorowej i jej obróbka 3
9. Tworzenie i obróbka grafiki wektorowej. Zapis grafiki wektorowej 3
3 Planowanie procesu wytwarzania produktu poligraficznego w środowisku cyfrowym 10. Wykonanie projektu folderu reklamowego z wykorzystaniem narzędzi programu do obróbki mapy bitowej i obiektów wektorowych 3
11. Wykonanie projektu folderu zaproszenie z wykorzystaniem narzędzi programu do obróbki mapy bitowej i obiektów wektorowych 3
12. Oprogramowanie do tworzenia publikacji 3
13. Zastosowanie aplikacji do tworzenia publikacji (MS Publisher) 3
14. Wykonanie projektu kalendarza z zastosowaniem obiektów graficznych 3
4 Oprogramowanie komputerowe wspomagające procesy technologiczne w poligrafii 15. Pliki postscriptowe 3
16. Pliki PDF 3
17. Zasady tworzenia makiet elektronicznych i publikacji 3
18 Wykonanie elektronicznej publikacji cd 3
19 Reprodukcja poligraficzna 3
20 Wykonanie reprodukcji poligraficznych 3
21 Cyfrowe systemy produkcyjne w poligrafii 3
22 Impozycja 3
23Analogowe i cyfrowe wydruki próbne 3
       
       

KLASA 2C

LP

Projektowanie  procesów cyfrowych  i poligraficznych

60

1

Drukarki typy drukarek zasada działania

2

2

Skanery zasada działania  parametry skanowanych dokumentów

2

3

Modele barw  parametry

2

4

wzorniki,  parametry papieru

2

5

Bindownice, urządzenia do foliowania

1

6

BIGOWNICA

2

6

Typy i rodzaje publikacji

1

7

Wydawnicza kompozycja książki.

2

8

Objętość publikacji.

1

9

Podstawowe elementy graficznego układu publikacji.

3

10

Parametry technologiczne wyrobu poligraficznego.

2

11

Podłoża drukowe oraz inne materiały do procesów produkcyjnych.

2

12

Rodzaj zapotrzebowania materiałowego.

1

13

Procesy produkcyjne w przygotowalni poligraficznej.

4

14

Optymalna technika drukowania.

2

15

Maszyny drukujące do odpowiedniego procesu drukowania.

2

16

Procesy obróbki introligatorskiej i wykończeniowej.

4

17

Maszyny introligatorskie do procesów obróbki introligatorskiej i wykończeniowej.

4

18

Szacunkowy czas produkcji wyrobu poligraficznego.

2

19

Karta technologiczna dla produktu poligraficznego.

4

20

Zapotrzebowanie materiałowe w odniesieniu do podłoża drukowego.

2

21

Zapotrzebowanie materiałowe w odniesieniu do innych matreriaów poligraficznych.

1

22

Przyczyny powstawania strat materiałowych w procesach produkcji poligraficznej.

2

23

Nadwyżka materiałową zgodnie z normami poligraficznymi.

1

24

Czynniki wpływające na koszty wytwarzania produktów poligraficznych.

1

25

Sposoby obniżenia kosztów wytwarzania produktów poligraficznych.

1

26

Koszt podłoża drukowego.

2

27

Koszty innych materiałów poligraficznych stosowanych w procesie produkcyjnym.

2

28 Charakterystyka farb stosowanych w poligrafii 2

29

Koszty związane z obsługą maszyn i urządzeń użytych w procesie produkcyjnym.

2