PROGRAM NAUCZANIA DRUKOWANIE CYFROWE KLASA 3C

 1. Zapoznanie z rozkładem materiału i PSO
 2. Programy komputerowe wspomagające procesy drukowania cyfrowego.
 3. Sposoby przygotowania podłoża drukowego do drukowania
 4. Materiały eksploatacyjne potrzebne do cyfrowego drukowania nakładu
 5. Podłoże drukowe do cyfrowego drukowania nakładu
 6. drukowanie cyfrowe charakterystyka produktów
 7. Przygotowanie plików graficznych do druku
 8. Impozycja użytków zgodna z założeniami technologicznymi do drukowania cyfrowego.
 9. Czynności przygotowawcze do procesu drukowania w cyfrowej maszynie drukującej
 10. Zasilenia w podłoże drukowe i materiały eksploatacyjne cyfrowej maszyny drukującej
 11. Oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów cyfrowej maszyny drukującej
 12. Nakład na cyfrowej maszynie drukującej
 13. Parametry jakościowe wydruków cyfrowych
 14. Parametry jakościowe wydruków cyfrowych
 15. Przyrządy kontrolno-pomiarowe do kontroli jakości wydruków cyfrowych.
 16. Pomiary przyrządami kontrolno-pomiarowymi do oceny jakości wydruków cyfrowych
 17. Wyniki kontroli jakości wydruków cyfrowych
 18. Materiały do introligatorskiej obróbki wykończeniowej wydruków cyfrowych
 19. Maszyny i urządzenia do obróbki wykończeniowej wydruków cyfrowych
 20. podsumowanie zajęć

 

Nauczanie zdalne

1.Formaty plików graficznych