Normalizacja schematu bazy danych

Postaci normalne

Pierwsza postać normalna 1 NF

Opisuje jeden obiekt

Wartości elementów są elementarne

Posiada klucz główny

Kolejność wierszy dowolna

Druga postać normalna 2NF

Jest w pierwszej postaci normalnej

Jeśli każdy atrybut tej relacji nie  wchodzący w skład żadnego klucza potencjalnego jest w pełni funkcyjnie zależny wyłącznie od wszystkich podrelacji  klucza głównego

Trzecia postać normalna

Jest w drugiej postaci normalnej

Każdy atrybut jest funkcjonalnie zależny jedynie od klucza głównego, nie mogą więc istnieć jakiekolwiek zależności przechodnie

powrót