ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA  Z PRZEDMIOTU 

DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ W   ROKU SZKOLNYM 2015/2016

TEMATYKA ZAJĘĆ
 

Nr

kolejny

lekcji

Podstawa

programowa

 

Temat lekcji

Ilość godzin

 

Zapoznanie z rozkładem materiału oraz PSO.

1

 

OKREŚLANIE KODÓW BŁĘDÓW URUCHAMIANIA KOMPUTERA E12.3(2)

 

1

E12.3(2)1

Kody dźwiękowe BIOS POST firmy Phoenix.

1

2

E12.3(2)1

Kody dźwiękowe BIOS POST firmy Award.

1

3

E12.3(2)1

Kody dźwiękowe BIOS POST firmy AMI.

1

4

E12.3(2)2

Konfiguracja ustawień BIOS-u.

1

5

E12.3(2)2

Ustawienia BIOS które warto zmienić.

1

6-7

E12.3(2)3

Aktualizacja BIOS-u.

2

8

E12.3(2)3

Naprawa problemu z błędną aktualizacją BIOS-u.

1

 

DOBÓR OPROGRAMOWANIA DIAGNOSTYCZNEGO I MONITORUJĄCEGO KOMPUTER

E12.3(7) LOKALIZACJA ORAZ USUNIĘCIE USZKODZEŃ SPRZĘTOWYCH PODZESPOŁÓW KOMPUTERA

E12.3(3)

 

9-11

 

Rozmieszczenie podzespołów we wnętrzu jednostki centralnej.

3

12-13

E12.3(3)1

Identyfikacja urządzeń jednostki centralnej.  sprawozdanie

2

14-15

E12.3(7)1

Zbieranie informacji na temat komputera.

2

16-18

E12.3(3)1

Diagnostyka komputera przez eliminacje podzespołów.

3

19-21

E12.3(3)1

Diagnostyka komputera przez podmianę podzespołów.

3

22-23

E12.3(3)1

Narzędzie Diagnostyka pamięci systemu Windows 7, Memtest86+

2

24-25

E12.3(3)1

System Information for Windows.

2

26

E12.3(3)2

Sprzętowe testery pamięci.

1

27-29

E12.3(3)2

Testery i diagnostyka procesora (CPU-Z).

3

30-32

E12.3(3)2

Testowanie i diagnostyka dysku twardego (Chkdsk, HDDScan i inne).

3

33-35

E12.3(3)2

Testowanie i diagnostyka karty graficznej.

3

36-37

E12.3(3)2

Testowanie i diagnostyka napędów optycznych.

2

38-39

E12.3(3)2

Testowanie i diagnostyka monitora.

2

40-41

E12.3(3)2

Testery płyt głównych.

2

42-43

E12.3(3)2

Testowanie chłodzenia komputera.

2

44-45

E12.3(3)2

Testery zasilaczy.

2

46

 

Stanowisko pracy i niezbędne narzędzia serwisanta komputerowego.

1

 

MONTAŻ KOMPUTERA OSOBISTEGO Z PODZESPOŁÓW E12.1(4)

 

47-48

E12.1(4)1

Planowanie kolejności prac montażowych

2

49

E12.1(4)2

Dobieranie narzędzi i urządzeń do określonych czynności monterskich

1

50-53

E12.1(4)3

Dobieranie podzespołów komputerowych wg zaplanowanej konfiguracji

4

54-57

E12.1(4)4

Montaż zestawu komputerowego zgodnie z zaplanowaną konfiguracją

4

58-59

E12.1(4)5

Zabezpieczenie elementów wewnątrz jednostki centralnej (kable, przewody)

2

60-61

E12.1(4)6

Weryfikacja poprawności montażu zestawu komputerowego (POST)

2

62-65

E12.1(4)7

Konfiguracja zestawu BIOS SETUP

4

 

MODERNIZACJA I REKONFIGURACJA KOMPUTERA OSOBISTEGO E12.1(5)

 

66-69

E12.1(5)1

Analiza konfiguracji komputera osobistego       zad1  zad2

4

70-73

E12.1(5)2

Dobieranie kompatybilnych podzespołów do jednostki centralnej

4

74-77

E12.1(5)3

Modernizacja i rekonfiguracja komputera osobistego

4

78

E12.1(5)4

Rekonfiguracja BIOS SETUP po modernizacji komputera

1

 

ODCZYT DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH E12.1(13)

 

79-80

E12.1(13)l

Analiza dokumentacji technicznej komputera

2

81-82

E12.1(13)2

Interpretacja zapisów zawartych w dokumentacji komputera

2

 

PRZYGOTOWANIE URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH DO PRACY E12.2(3)

 

83-84

E12.2(3).l

Określanie sposobu podłączenia urządzeń peryferyjnych

2

85-86

E12.2(3).2

Przygotowanie urządzenia peryferyjnego do pracy wg dokumentacji technicznej

2

87-88

E12.2(3).3

Podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą odpowiedniego interfejsu

2

 

DOBÓR I WYMIANA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH URZ. PERYFERYJNYCH E12.2(5)

 

89-90

E12.2(5)l

Rozróżnianie materiałów eksploatacyjnych urządzeń peryferyjnych

2

91-92

E12.2(5)2

Dobieranie materiałów eksploatacyjnych do określonych urządzeń peryferyjnych

2

93-94

E12.2(5)3

Wymiana materiałów eksploatacyjnych w różnych urządzeniach peryferyjnych

2

 

KONSERWACJA URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH E12.2(6)

 

95-96

E12.2(6)l

Zdefiniowanie czynności konserwacyjnych urządzeń peryferyjnych

2

97

E12.2(6)2

Planowanie harmonogramu przeglądów i czynności konserwacyjnych

1

98-99

E12.2(6)3

Konserwacja urządzeń peryferyjnych zgodnie z harmonogramem

2

 

INSTALACJA STEROWNIKÓW URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH E12.2(7)

 

100-101

E12.2(7)l

Dobieranie odpowiednich sterowników do urządzeń peryferyjnych

2

102-103

E12.2(7)2

Instalacja sterowników urządzeń peryferyjnych

2

 

KONFIGURACJA URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH E12.2(8)

 

104-105

E12.2(8)l

Konfiguracja sterownika urządzeń peryferyjnych

2

106-107

E12.2(8)2

Konfiguracja urządzenia peryferyjnego wg dokumentacji technicznej

2

108-109

E12.2(8)3

Identyfikacja funkcji urządzenia peryferyjnego

2

 

LOKALIZACJA ORAZ USUWANIE USTEREK SO I APLIKACJI E12.3(4)

 

110-111

E12.3(4)l

Diagnostyka systemu operacyjnego i aplikacji

2

112-113

E12.3(4)2

Analiza wyników diagnozy systemu operacyjnego i aplikacji

2

114-115

E12.3(4)3

Dobranie metody naprawy usterki systemu operacyjnego i aplikacji

2

116-117

E12.3(4)4

Usunięcie uszkodzenia systemu operacyjnego i aplikacji

2

 

LOKALIZACJA USZKODZEŃ URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH E12.3(5)

 

118-119

E12.3(5)l

Diagnostyka pracy urządzeń peryferyjnych

2

120-121

E12.3(5)2

Analiza diagnozy pracy urządzeń peryferyjnych

2

122-123

E12.3(5)3

Określanie przyczyny uszkodzenia i sposób naprawy

2

 

 

Godziny do dyspozycji nauczyciela

21

 

SPORZĄDZANIE HARMONOGRAMU PRAC ZWIĄZANYCH Z LOKALIZACJĄ I USUWANIEM

USTEREK KOMPUTERA E12.3(6)

 

124-125

E12.3(6)1

Analiza procesu diagnostyki i naprawy komputera

3

126-127

E12.3(6)2

Identyfikacja czynności podczas diagnostyki i naprawy komputera

3

128-130

E12.3(6)3

Harmonogram prac związanych z diagnostyką i naprawą komputera

3

 

ODZYSKIWANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA KOMPUTERA OSOBISTEGO E12.3(8)

 

131-133

E12.3(8)1

Identyfikacja metody odzyskiwania danych

2

134-135

E12.3(8)2

Rozróżniania programów do odzyskiwania danych

2

136-137

E12.3(8)3

Dobranie programu do odzyskiwania danych wg funkcji i zastosowania

2

138-140

E12.3(8)4

Odzyskiwanie danych użytkownika

4

 

TWORZENIE KOPII BEZPIECZEŃSTWA DANYCH E12.3(9)

 

141-142

E12.3(9)1

Metody tworzenia kopii bezpieczeństwa danych

2

143-144

E12.3(9)2

Identyfikacja oprogramowania i urządzenia kopii bezpieczeństwa danych

2

145146

E12.3(9)3

Dobranie metody, oprogramowania oraz urządzenia do wykonania kopii danych

2

147-148

E12.3(9)4

Wykonanie wybranych rodzajów kopii bezpieczeństwa danych

4

 

FORMUŁOWANIE WSKAZAŃ DLA UŻYTKOWNIKA PO NAPRAWIE KOMPUTERA E12.3(10)

 

148-149

E12.3(10)1

Analiza przyczyn usterek pod kątem niewłaściwej obsługi komputera

2

150-151

E12.3(10)2

Wykaz wpływu niewłaściwej obsługi komputera przez użytkownika

2

152-153

E12.3(10)3

Sformułowanie wskazań dla użytkownika po naprawie komputera

4

 

SPORZĄDZENIE KOSZTORYSU NAPRAWY KOMPUTERA OSOBISTEGO E12.3(11)

 

154-155

E12.3(11)

Stosowanie zasad i norm kosztorysowania prac związanych z naprawą PC

2

156-157-54-1552

E12.3(11)

Obliczanie kosztów części, podzespołów i robocizny dotyczącej określonej naprawy komputera osobistego

2

158-159

E12.3(11)

Sporządzanie kosztorysu naprawy komputera

4

 

BHP

 

160-=161

BHP(4)

Identyfikacja zagrożeń związanych z montażem i modernizacją komputera

2

162-163

BHP(5)

Identyfikacja szkodliwych czynników występujących podczas montażu

2

164-165

BHP(6)

Określanie skutków oddziaływania czynników szkodliwych na organizm

2

166=167

BHP(7)1

Identyfikacja zasad ergonomii, bhp, ochrony ppoż i ochrony środowiska

2

168-169

BHP(7)2

Projekt stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami

2

170-171

BHP(8)

Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych

2

 

 

Godziny do dyspozycji nauczyciela

15